שרתי VPS

# חבילה מתחילה חבילה מתקדמת חבילה מקצועית חבילה עיסקית
שטח דיסק: 200GB SAS 400GB SAS 800GB SAS 2TB SAS
ראם: 4GB DDR3 8GB DDR3 16GB DDR3 32GB DDR3
פאנל ניהול: sPanel sPanel sPanel sPanel
מאוחסן בישראל: כמובן כמובן כמובן כמובן
חומת אש: Arbor Arbor Arbor Arbor
מחיר: 300 500 600 800
הזמנה: הזמן כעת הזמן כעת הזמן כעת הזמן כעת